Koda ja Oja OÜ

Ettevõte Koda ja Oja OÜ on loodud 2020. aastal ja tegeleb arhitektuurse projekteerimisega. Oleme projekteerinud aastate jooksul ligikaudu 100 objekti, mille hulka on kuulunud nii väikemaju, eramuid, kortermaju kui ka tööstus- ja laohooneid. Oleme koostanud projekte rekonstrueeritavatele hoonetele, uushoonetele, samuti ka lammutus- ja mõõdistusprojekte. Oleme aidanud korda seada ehitise andmeid ehitisregistris ja loonud 3D visuaale.

Koda ja Oja OÜ-d juhivad kaks liiget, kellel on mõlemal üle 7 aasta töökogemust ehitussektoris. Kahe peale oleme töötanud nii ehituse objektijuhti, eelarvestaja kui ka projekteerija ning projekteerimise projektijuhina. Omame praktilist kogemust, mis aitab välja töötada lahendusi, mis oleks tellijale kõige optimaalsemad ja ehitajale kõige mugavamad. Meie eesmärgiks on tagada kvaliteetne töö õigeks tähtajaks. Tööde koostamisel aitame leida tellijale kõige sobivama lahenduse, mis oleks tehniliselt hästi lahendatud, kuid samas ka soodne.

Lisaks on võimalik tellida kinnisvara või ehitusprotsessi pildistamisteenust.

Teenused

Hoonete mõõdistamine
 • Hoone ülesmõõdistamine
 • Inventariseerimisjooniste koostamine
 • Teostusjooniste koostamine
Arhitektuurse ehitusprojekti koostamine
 • Ruumiplaani väljatöötamine
 • Välisilme kujundamine
 • 3D lahenduste koostamine
Lammutusprojekti koostamine
 • Lammutustööde teostamise kava
 • Jäätmekäitluse lahendamine
Ehituslubade/teatiste esitamine
 • EHR-i toimingud
 • Kooskõlastuste hankimine
Projektijuhtimine
 • Suhtlemine tellijaga
 • Pädeva meeskonna moodustamine
 • Projekteerimistöö juhtimine
Konsultatsioon
 • Insenertehniliste lahenduste välja pakkumine
 • Ruumiplaani välja töötamine
 • Välisilme kavandamine
 • 3D-visuaalide koostamine erinevate lahenduste proovimiseks

Kontakt

KODA JA OJA OÜ

Registrikood: 16003236

MTR: EEP004420

E-mail: info@kodajaoja.ee

Telefon: +372 50 33 146