Teenused

Hoonete mõõdistamine
 • Hoone ülesmõõdistamine
 • Inventariseerimisjooniste koostamine
 • Teostusjooniste koostamine
Arhitektuurse ehitusprojekti koostamine
 • Ruumiplaani väljatöötamine
 • Välisilme kujundamine
 • 3D lahenduste koostamine
Lammutusprojekti koostamine
 • Lammutustööde teostamise kava
 • Jäätmekäitluse lahendamine
Ehituslubade/teatiste esitamine
 • EHR-i toimingud
 • Kooskõlastuste hankimine
Projektijuhtimine
 • Suhtlemine tellijaga
 • Pädeva meeskonna moodustamine
 • Projekteerimistöö juhtimine
Konsultatsioon
 • Insenertehniliste lahenduste välja pakkumine
 • Ruumiplaani välja töötamine
 • Välisilme kavandamine
 • 3D-visuaalide koostamine erinevate lahenduste proovimiseks